Balázs Kovács (HU)

rezident 001

V květnu 2011 hostilo 4AM maďarského Balázse Kovácse alias Xrc, pedagoga a spoluzakladatele PTE-MK Insitutu pro média a aplikované umění v Pécsi.

Balázs Kovács je umělec, jehož díla jsou zaměřena na reprezantaci systému, kterým jsou vytvořena, včetně technického i socio-kulturního pozadí. Díla se zdají být metabolická (v architektonickém smyslu slova) a materialistická, a taky jimi jsou.

Rezidence umělce byla součástí mezinárodního projektu „Shaping the NEW“.

odkaz na web umělce: http://kbalazs.periszkopradio.hu/